แฟนตาซี รีฟ ( FANTASY REEF )

สถานที่ดำน้ำ เกาะสิมิลัน

Fantasy Reef (แฟนตาซี รีฟ)แฟนตาซี รีฟ (หรือ Fantasea) แนวปะการัง บางครั้ง จะเรียกว่า Chicken Hair Reef. ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตก ของเกาะสิมิลัน (สิมิลัน เกาะ 8) ที่แห่งนี้เคยเป็นสถานที่ดำน้ำที่นิยมและ ชื่นชอบ ในหมู่เกาะสิมิลัน แต่ได้รับการปิดสำหรับนักดำน้ำในปี 2004 เป็นส่วนหนึ่ง ในนโยบายเพื่อให้การพื้นฟู ปะการังหลังจากได้รับความเสียหายจากสึนามิ.

แนวปะการังมีที่จอดเรือไม่กี่จุด. ทัศนวิสัยใต้น้ำ ดีอยูเสมอ. กระแสน้ำไม่รุนแรงแต่อาจจะมีบางครั้งก็เกิดกระแสน้ำแรงขึ้นได้. ปะการังเริ่มจากน้ำตื้นแล้วลงมาถึงด้านล่างที่ 40เมตร. ส่วนใหญ่ของการดำน้ำจะใช้เวลาอยู่ช่วงที่ความลึกระหว่าง 10เมตร และ 20เมตร.

จุดดำน้ำแห่งนี้มีทุกอย่าง (ยกเว้น ซากเรือจม) และต้องการดำน้ำมากกว่าหนึ่งครั่ง. มีนักดำน้ำหลายคนที่พลาดไม่ได้ลงดำน้ำในที่แห่งนี้. และแทบจะไม่สามารถรอ จนกว่าจะมีการเปิดใหม่. มีปะการัง แข็ง, ปะการังอ่อน, ฟองน้ำ, gorgonian กัลปังหา, แส้ทะเล, featherstars และ ดอกไม้ทะเล (anemones ). เป็นกำแพง ผนัง, pinnacles, bommies และ สวนของปะการัง.

ชีวิตทางทะเลที่อุดมสาบรูณ์ พร้อมกรุ๊ปขนาดใหญ่ของ jacks และ snapper, bicolour parrotfish, butterflyfish, unicornfish, powder blue surgeonfish, Indian triggerfish, titan triggerfish, moorish idols, grouper, wrasse และ oriental sweetlips. พวกสัตว์เหล่านี้มีมากขึ้นและมากขึ้น.

ประเภทของปลาไหลสามารถเห็นได้ เช่น ปลาไหลยักษ์, yellow margined moray, white eyed moray, fimbriated moray และ beautiful blue ribbon eel. Lionfish และ scorpionfish มีให้เห็นเป็นจำนวนมาก. มีทากทะเลหลายสายพันธ์ด้วยเช่นกัน.

สถานที่ดำน้ำแห่งนี้ก็เหมือนหลายๆที่ ที่เกาะสิมิลัและมันก็เป็นฝันของนักภ่ายภาพใต้น้ำ.

Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.