ดำน้ำ หินม่วง

Hin Muangหินม่วง ร่วมกับ หินแดง เป็นเหมือนบ้านหลังที่สองสำหรับพวก กระเบนราหู ซึ่งจะเห็นเป็นประจำและในปีที่ผ่านมา ฉลามวาฬ เราได้เห็นมากขึ้นและมากขึ้นที่นี่. ปลาใหญ่มักจะถูกดึงดูดให้เข้ามาในพื้นที่นี้ เพราะแหล่งดำน้ำแห่งนี้ จะแยกออก เป็นทะเลเปิดไม่มีอะไรอย่างอื่นอยู่รอบๆ. กองหินโดยรอบทำหน้าที่เป็นแหล่งอาหารของปลา และเป็นสถานีการทำความสะอากในพื้นที่.

การมองเห็นใต้น้ำตามปกติจะดีมากที่นี่, ประมาณ 40เมตร. กระแสน้ำสามารถรุนแรงได้ตลอดแวลา ซึ่งการมองเห็นอาจจะลดลงตามไปด้วย. ที่ดำน้ำแห่งนี้สามารถเข้ามาได้ โดย เรือนอนค้างคืน (liveaboard boat) จากภูเก็ต หรือ เรือเดย์ทริป จาก เกาะพีพี หรือ เกาะลันตา. เนื่องจากขึ้นอยู่กับตารางทริป สถานที่ดำน้ำของพวกเค้า ช่วงฤดูกาลดำน้ำ เริ่มจาก พฤศจิกายน ถึง เมษายน ทะเลมีความสงบ และหยุดวิ่ง ช่วงพฤษภาคม ถึง ตุลาคม เป็นช่วงฤดูฝน. ช่วงที่เป็น ฤดูกาลท่องเที่ยวจะมีเรือดำน้ำที่นี่หลายลำในเวลาเดียวกัน.

หินม่วง อยู่ประมาณ 500เมตร ห่างจาก หินแดง เป็นภูเขาหินขนาดย่อมที่จมอยู่ใต้ท้องทะเล ยอดหินแหลมขนาดใหญ่ เริ่มต้นที่ 8เมตรใต้ผิวน้ำ และวาง หยดลงไปที่ 70เมตร ดึงดูด นักดำน้ำ ดำน้ำลึก. ทางทิศใต้ เป็นแนวตั้งดิ่งลึกลงไป, ที่ลึกที่สุดในประเทศไทย, ทางด้านตะวันออก เป็นความลาดชัน. ด้านบนของยอดแหลม ปกคลุมไปด้วย ปะการังอ่อนสีม่วง แดง ชมพู ส้ม อันสดใส. กอร์กอเนี่ยน และกัลปังหาขนาดใหญ่ที่ยื่นออกมาจากผนัง. ปะการังAnemones carpet (บ้านของปลานีโม่) ทีอยู่่ด้านบนของหินที่แกว่งไปแกว่งมาตามกระแสน้ำ. ปลาเล็กๆเพิ่มสีสัน และ การเคลื่อนไหว โผเช้าและออกจากที่พักอาศัยของพวกมัน. หินม่วงเป็นสถานที่ดำน้ำ ที่มากมายไปด้วยฝูงปลาล่าเหยื่อ หลายชนิดที่เข้ามาล่าเหยื่อตัวเล็กๆรอบกองหิน เช่น ปลาอินทรี ปลากะมง เรนโบว์รันเนอร์และอื่นๆอีกหลายชนิด

ฉลามแนวปะการัง รวมทั้ง ฉลามเทา จะเห็นในน้ำลึกออกไป. บาร์ราคูด้า, ปลาทู และ ปลาทูน่า มองออกไปในน้ำทะเลลึกสีฟ้า. มองหาสัตว์เลื้อยคลานตัวเล็ก มองเข้าไปในปะการังอ่อน และ ดอกไม้ทะเล. จะเห็นทากทะเลหลายชนิด, ปลากบ และ ปลาใบไม้ ก็เคยเห็นที่นี่.

Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.